Реферат: Кредитні картки (Кредитные карточки)

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">Вступ.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">           

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">          Зараз кожналюдина переживає певні зміни  , пов’язаніз переходом нашої країни до ринкових відносин. В цих складних умовах виграєлише той, хто найбільш швидко відреагує на ці зміни і пристосується до новихспособів господарювання. Але, треба зауважити, не кожен взмозі самостійноприйняти ці нововведення. Тому для цього потрібно грамотно організувати процесдопомоги цим людям у здобутті нових знань. Перш за все ця роль покладена наосвітні заклади, які в свою чергу повинні закласти певне підгрунття дляподальшого розвитку процесу пристосування і прийняття нових форм господарюваннянашими громадянами. Спеціалісти теж проходили шкільну підготовку перш ніжстати ассами в певній галузі. Тому школа повинна  відігравати якнайбільш істотну роль в життілюдини. Для цього потрібно самим викладачам пристосовуватись до навколишніхзмін й  бути попереду. В багатьох школахспостерігається  картина, коли невистачає кадрів для викладання предметів, які безпосередньо  повинні впливати на формування новогопокоління ( економіка, маркетинг, і т.д.) Але всеж таки процес  пішов. В школах почали впроваджувати новіпредмети, які відповідають потребам сьогодення .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">Перехід до ринкових відносин першочергово стосується самеекономіки, тому викладання економічної науки в школі необхідне з точки зорупершочергової необхідності. Також велике навантаження покладене на організації, які займаються перекваліфікацією вже існуючих кадрів. Це пояснюєтьсянегайною потребою суспільства у кадрах нової формації. які й повинніреформувати нашу економіку .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">            В нашежиття бурхливо увійшли нові терміни, поняття. Для подальшого життя кожен знас повинен бути обізнаним. Зараз для наших громадян відкриваються новіможливості в будь-яких галузях народного господарства. Але без знанняекономіки, як кажуть, і не туди і не сюди обізнаним у хочаб  найпростіших питаннях з економіки.Командно-адміністративна економіка негативно вплинула на менталітет нашихгромадян, яким важко звикнути до певних вимог економіки ринкового типу. Вучбових закладах впроваджуються нові дисципліни- макроекономіка, мікроекономіка, маркетинг, менеджмент, інші, яким раніше не приділялось належної уваги або вони вивчались не належним чином.                                            

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">        Саме освітнімиустановами розробляються програми навчання адаптовані до нашої країни.Інститути видають наукові посібники, які допомагають студентам готуватись домайбутньої профессійноі роботи, а також передавати свої знання молодшомупоколінню. Тобто, як ми бачимо, освіті належить провідне місце у формуваннінового способу господарювання. Зараз кожен зрозумів просту річ, що запорукауспіху лежить у обізнаності  й вміннізастосувати теоретичні знання в практичному житті. Саме тому, на наш погляд,кожен повинен знати найелементарніші поняття, які зустрічаються на кожномукроці. Кожен з нас майже з народження може стати учасником фінансових відносин. Тому треба ще змалку кожного привчати до таких понять як гроші, ціна, попит, пропозиція і т.д. А також треба знати про фінансові інститути, які вмайбутньому стануть для них допоміжним засобом для досягнення певної мети вжитті. Одним з таких фінансових інститутів є банк, який надає багато фінансовиих і консультаційних послуг будь-кому, хто потребує цього.На наш погляд, талановитому музиканту не обов”язковозайматися своїми фінансовими справами, за нього це може зробити банк, в якомутой може відкрити рахунок і наказати розпоряджатись ним, адже кожен повинензайматися своєю справою на професійному рівні .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">           Велика увагаприділяється в наші часи банківській справі, від функціонування якої залежитьефективність діяльності всіх суб’єктів господарювання. Реформування цієїсфери  внесло певні зміни щодо форм іметодів банківської діяльності. Перехід до міжнародних стандартів  торкнувся системи розрахунків, які вбільшості випадків змінили свою форму з готівкової на безготівкову. Одним зінструментів цих розрахунків  виступаютьпластикові картки, які за своєю суттю замінюють готівкові кошти.Ця роботаприсвячена темі “Кредитні картки “, яка на мій погляд, доситьактуально звучить в наш час. За кордоном майже кожен громадянин має кредитнукартку, яка дає певні привілеї її власнику. На основі своїх методичнихрозробок я спробую допомогти викладачу у підготовці до заняття з даної теми.Для майбутніх спеціалістів з банківської справи або просто користувачів цяробота буде зручним засобом для здобуття знань .     

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">3.5

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">              Опорний<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"><span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">конспект лекції<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">      

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">         Історіявинекнення кредитних карток починаєтьсяз 1946 року. В цей час був

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">сформований механізм функціонування майбутньої кредитноїкартки, серцевиною

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">якого були розписки( чеки ), які приймалися місцевимиторговцями як засіб розрахунків за дрібні покупки. Після того як продаж здійснився, торговець переводиврозписку (чек ) на рахунок у банку, а банк висилав авізо клієнту, якийздійснив цю покупку по певній сумі чеку. Трохи пізніше, в 1950 році, ДайнерзКлаб впровадив першу картку типу ПиР. Потім інтерес до нововведення на стількизріс, що в 1960 році Бенк оф Америка впровадив Банк Америкард ( зараз Віза ).Швидкий підйом до рівня загальнонаціонального розрахункового засобу  карток Банк Америкард став каталізаторомоб”єднання групи банкірів, які створили Міжбанківську асоціацію кредитнихкарток (ІСА) для кредитування в рамках єдиної системи процесом визнання угод,клірингом і взаємними розрахунками по фінансовим операціям. В 1969 році ІСАотримала ексклюзивні права на торгову марку Маster Charge і засновану системувзаєморозрахунків.Оскільки організація стала транснаціональною, асоціаціябула перейменована в Mastercard.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">            Стосовно  УКРАЇНИ, то картковийбізнес у нас почав розвиватися досить недавно в порівнянні з США і ЗахідноюЕвропою. Але треба відмітити, що за останній рік українські банки здійснилипомітний крок в розвитку карткового бізнесу.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">               Всесвітнє визнання пластикова картка зазнала завдяки багатьом факторам.Зосередимся на кожному з них окремо .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">            Для банкавідкрилися нові можливості для мобілізації фінансових ресурсів  будь-якихклієнтів, які мешкають поза умовними банківськими кордонами . 

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">                

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">                Що жсобою являє кредитна пластикова картка ?

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">Кредитна картка — іменний платіжний документ, який надаєправо власнику користуватися своїм картковим рахунком при необхідності,являючись своєрідним ключем до цього рахунку.Картка являє собою типовийпластиковий бланк на зовнішньому боці якої розміщені строк дії картки, логотипі галограма платіжної системи або банку, номер пластикової картки, ім”я тапризвіще клієнта. На зворотній стороні знаходиться магнітна полоса та підпис клієнта.Ця інформація видавленамеханічним пресуванням і магнітним кодуванням і відповідає міжнароднимстандартам, що забезпечує міжнародну стандартизацію.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">                   Попластиковим карткам існує два види послуг :

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">        — емісія

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">        — обслуговування ( еквайринг ).

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">       Комерційнібанки випускають пластикові картки з власним логотипом.Клієнт відкриваєрахунок в цьому банку і протягом періода, вказаного в картці, користуєтьсясвоїм рахунком на свій розсуд. З картки також можна зняти готівкові кошти. ВУкраїні фактично картки  є дебітовими: клієнтвитрачає кошти в межах залишків на свому рахунку. За кордоном  більш розповсюджені  кредитні картки.Вони дають  змогу власнику 24 години  на добу користуватися банківським кредитом,при цьому кожен раз при здійсненні покупки не відвідуючи банк  . Для забезпечення платежів держатель карткиможе не вносити попередньо кошти, а отримати кредит. В цьому випадку клієнтувстанавлюється ліміт кредиту, в рамках якого він може витрачати кошти .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> Слід зазначити, щопри видачі кредитної картки банк -емітент може запросити  від клієнта надання гарантій повернення кредита.Часто гарантії приймають формустрахового депозиту, розмір якого зазвичай перевищує ліміт кредита

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">      Як кредитна такі дебітова картка можуть бути сімейними і корпоративними. Питання про видачукартки кожний банк-емітент вирішує самостійно. Випускаючи картку, банк генеруєтак званий РІN — код — шифр, який використовується клієнтом для отриманнякоштів в банкоматах. Але не всі банки мають право емітувати картки з своїмлоготипом, середні та дрібні банки укладають з крупними, вступившими вкарткові організації, банками  агентськуугоду, по якій банки-агенти розповсюджують картки “великого “ банку,отримуючи при цьому право на розміщення свого імені на картці .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">        Що стосуєтьсяеквайринга, то важливість його зростає з ростом власників карток іорганізацій, які обслуговують ці картки Тому банки надають по картках повнийспектр послуг. Основні операції  пообслуговуванню карток  пов”зані зпроцесом отримання повідомлення про можливість здійснення списання певних коштівз картки, т.т. перевірки платоспроможності клієнта. Ця інформація потрібна яксамому банку, так і установі, яка обслуговує клієнта ( торгівельна точка,ресторан… ) Сам цей процес має назву — авторизація і може проводитись врежимі off-line i on-line .  В першомувипадку картка повинна містити перезаписуючу пам”ять  , щоб здійснити додатковий обмін даними зсамою карткою. В другому випадку встановлюється зв”язок з базою даних платіжної системи Первинну обробкуотриманих запитів на авторизацію проводить банк- еквайер.Як ми бачимо, існуєпевний зв”язок торгових точок з банком, тому для роботи з ними банки укладаютьугоду на прийняття до оплати кредитних карток. Банки встановлюють в магазинахінпринтери  ( засоби для прокатки насліпах- чеках ), POS — термінали — автоматичні системи авторизації абобанкомати — засоби для отримання готівки.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">                Сукупність операцій, що супроводжують взаємодію держателя картки зплатіжною системою при здійсненні платежу по картці або отриманні готівки частоназивають транзакцією. Таким чином, транзакція містить в собі не тількизчитування даних з картки, виконання запиту на авторизацію, оформлення чека,але й можливо, зміну інформації про фінансові ресурси держателя картки в базіданих  платіжної системи, а також накартці.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">                              

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">          Розглянемопослідовність операцій  , які виконуютьсуб”єкти платіжної системи  в процесіпродажу товарів та послуг по кредитним карткам :

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">    

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   1. Бажаючиздійснити покупку  ( або отримати послугу), держатель картки пред”являє її продавцеві .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">     2. Продавецьвизначає, чи можливе здійснення угоди. Для цього він перевіряє картку іправомірність розпорядження нею покупцем ( візуально або з використанням POS — термінала ), і при необхідності, здійснює авторизацію  ( голосову по телефону або електроннувикористовуючи POS — термінал ).

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">    3. Якщо угода можебути здійснена, продавець оформляє чек ( сліп ), переносить на нього дані зкартки, При обробці вручну для цього використовується інпринтер і держателькартки потім підписує всі примірники чеків.При автоматичній обробці підпис непотрібен, т.як його роль виконує ПІН-код .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">      4. Примірникчека, картка  і товар  передаються покупцеві .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">    5. Торгова точкапересилає в банк — еквайер дані про транзакціях за день.При цьому при обробцівручну передаються примірники сліпів

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">      6. Банк -еквайервиконує розрахунки з торговою точкою .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">      7. Проводятьсярозрахунки між банками .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">      8. Держателікарток розраховуються з банком за отриманий кредит .

               <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">Із всього вище сказаного можна виділити основні ознаки, якіроблять пластикову картку найбільш привабливою в порівнянні з іншими платіжнимизасобами :

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">-  для власника карткивона вигідна з точки зору можливості 24 години на добу користуватися кредитом,при цьому не обмежуючи свої фінансові можливості ( кредитна картка ); такожкартка займає в гаманці досить мало місця; держатель картки також певнузахищеність від крадіжок коштів або несанкціонованого витрачання їх третьюособою.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">-   для торгової точкиприйняття  кредитних карток  як засобу платежу  означає зменшення ризика неплатежу з бокуклієнта, також звільняє їх від розробки власного кредитного плану, якийнеобхідний для залучення більшої кількості клієнтів ( програма “заплатити вкредит”  широко використовується закордоном) .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">-    для банкакредитна картка відкриває простір для залучення більшої кількості фінансовихресурсів, а також разом з карткою клієнтам пропонуються додоаткові послуги,які збільшують прибутки банку.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">         

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">КРЕДИТНІ<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">    <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">КАРТКИ<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">            

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">            БАНКІВСЬКІ                                                ТУРИЗМУ І РОЗВАГ

<img src="/cache/referats/3681/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1110 _x0000_s1119"> <img src="/cache/referats/3681/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1046 _x0000_s1127"> <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">


<img src="/cache/referats/3681/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1151"><img src="/cache/referats/3681/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1142"><span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">ІНДИВІДУАЛЬНІ       КОРПОРАТИВНІ            ІНДИВІДУАЛЬНІ        КОРПОРАТИВНІ

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<img src="/cache/referats/3681/image005.gif" v:shapes="_x0000_s1135"><span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">СТАНДАРТНІ

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<img src="/cache/referats/3681/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1089"><span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">ЗОЛОТІ

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

 <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">1.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Характеристикаметодики викладання для старшокласників<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">      Дана дисципліна- “БАНКІВСЬКА СПРАВА “- розрахована на аудитрію або учнів старших класів шкіл зекономічним нахилом, студентів економічних ВУЗів. Враховуючи специфіку психологічної активності цієї групинавчання, треба викладачеві підібрати певні форми і методи навчання, які б якможна більш точно відображали потреби і можливості даної вікової групи.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">      В даному віцілюдина може самостійно приймати рішення, використовувати творчий підхід привирішенні певних задач, також для неї характерно підвищення почуття власноїзначуваності в своїх очах, а також в очах інших людей. Людина, можна сказати, стає на шлях свідомого самостійного життя, в якому їй прийдеться відповідатиза кожен зроблений крок. Маючи певний багаж знань, ці люди застосовуютьйого  , будують свої певні висновки,теорії, гіпотези. Тому при викладанні їм нового матеріалу треба старатися неробити повторїв, щоб не зменшити зацікавленість до предмета, але при цьомутрба пам”ятати і таке золоте правило: “ повторение — мать учения “. Всі наукиміж собою тісно пов”язані, тому повтори неминучі і треба використовуватиприйоми, які б допомогли виявити ці остаточні знання ( запитання-відповідь,вікторина, тест, евристична бесіда ). Для подання нового матеріалу можнатакож використовувати різноманітні схеми і таблиці для структуруванняінформації і для більш глибокого засвоєння нового. Також деяку кількість нового матеріалу можна даватина самостійне вивчення, але при цьму треба вибрати такий матеріал, який би не потребував пояснень  викладача. Для даної вікової групи самостійнаробота повинна бути всіх рівнів, адже студенти володіють всіма необхіднимизнаннями і вмвннями для виконання всіх завдань. Роль викладача при викладаннінового матеріалу повинна бути досить істотною, а при закріпленні нового — ініціатива повинна переходити до студентів, які повинні використовуючипояснення викладача і різноманітну літературу на свідомому рівні показати своюобізнаність. Для більш обдарованих або просто зацікавлених тим чи іншимпитанням студентів доцільно проводити наукові семінари, дискусії і т. д. Цімероприємства допоможуть таким студентам у майбутній науковій діяльності.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">         Впровадженнянестандартних форм і методів навчання підвищить рівень зацікавленості допредмету і дасть багато інших додатніх ефектів. Так, наприклад, імітаційніігри допоможуть студентам “увійти “ в наближену до реальної середу. Це дастьзмогу застосувати теоретичні знання на практиці, т.т. це підготує студента домайбутньої професійної діяльності. КВК і вікторини розвинуть у студентівколективні якості ( почуття команди ) , дух змагання і неадекватні ситуації привчать студента до швидкоїорієнтації в нестандартних умовах, а також до вміння сконцентруватися іприйняти  вірне рішення за короткий час .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">       Тобто існуютьпевні характеристики психологічної активності старшокласників, а коженвикладач, ознайомившись з ними, самостійно повинен обрати ту чи іншу формуабо метод викладання, який найбільшефективний саме в певній ситуації, аджевикладання — це творчий процес, який підігнати в якісь рамки просто не можливо.Треба знати про всі ці форми і методи для того, щоб скористатися ними впотрібний час.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">      

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">      Викладач повинентакож пам”ятати, що старшокласник -це вже майже сформована особистість. Докожного з старшокласників повинен використовуватися індивідуальний підхід, якщоце можливо в певній ситуації. Для того, щоб процес навчання був більшефективним, ми  вважаємо, требазастосовувати розподіл учнів (студентів) по групам в залежності від можливостейі здібностей кожного. Це дасть змогу створити в групі більш-менш рівніумови  для навчання. Ті учні (студенти),які з часом будуть покращувати свої результати, зможуть перейти в групунаступного рівня складності, таким чином, в учня (студента) буде певнийстимул в навчанні.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">          

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">           

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">2.<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"><span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">Розробка робочої програми навчальної<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"> дисципліни“КРЕДИТНІ КАРТКИ”.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">2.1.<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">    Загальнівідомості про дисципліну.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">    

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">Банки — одна з найважливіших структурринкової економіки. Банківська діяльність істотно підвищує ефективністьсуспільного виробництва, впливає на рост продуктивності суспільної праці.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">                  Зрозвитком економічних відносин підвищувалась роль і інститутів, якіобслуговували цю сферу суспільних відносин. Виникла необхідність у створеннінаукових закладів, які б досліджували і вдосконавлювали внутрішню структуру іфункції фінансових установ.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">                       Перші банки виникли в Італії. Але перші банки капіталістичного типуз”явилися в 17 сторіччі. Цей і подальший період характеризується суттєвимизмінами в банківській сфері. Вплив зовнішніх факторів, не пов”язаних на прямуз банками на банківську сферу потребували наукового вирішення економічнихпротеріч. Поступово банківська справа зайняла почесне місце серед іншихекономічних дисциплін. Особливості історичного розвитку та дія різнихполітико-економічних чинників обумовили специфіку розвитку банківської справи врізних країнах .  

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">       <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">           

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">            Метоювивчення дисципліни “БАНКІВСЬКА СПРАВА” є ознайомлення студентів зорганізацією і методикою проведення банківських операцій відповідно до рівнівбанківської системи, також ознайомлення з структурними підрозділамибанківської системи, формування економічного світогляду, підготовки досвідомого вибору професії.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">                    Основнимизавданнями при вивченні даної дисципліни є :

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">1. Розкрити сутність таких понять: кредит, депозит, обліковаставка, ваксель, цінні папери, кредитні картки, інвестиції, лізинг,факторинг...

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">2. Оволодіти знаннями стосовно проведення банківськоихоперацій ;

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">3.Навчити старшокласників користуватися нормативнимидокументами, які регулюють той чи інший процес в банківській установі ;

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">4. Формувати такі якості особистості: працьовитість,підприємницький хист, діловитість, організованість, рішучість, компетентність,уважність...

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">5. Розвивати уміння і навички відстоювати власну точкузору, вміння приймати рішення ...        

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">2.2.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">       <span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">Програма дисципліни “БАНКІВСЬКА СПРАВА”.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">          Програмоюдисципліни “ БАНКІВСЬКА СПРАВА “, яку розробив д-р економ.наук МорозА.М.(нами зроблені незначні зміни: внесена ще одна тема- “Кредитні картки”),передбачається вивчення таких тем, як :

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">1. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — порядок створенняКБ

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — дотриманняекономічних нормативів

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — доходи, видатки іприбуток банка        

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 2. ФОРМУВАННЯКАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — економічнахарактеристика ресурсів КБ

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — формуваннявласного капіталу

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — операції позалученню внесків і депозитів

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — управлінняресурсами КБ

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — класифікаціякредитів КБ

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — умови кредитноїугоди

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — способи захистувід кредитного ризику

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — оцінкакредитоспроможності позичальника

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — забезпеченнязабов”язань позичальника перед банком

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — позичковийпроцент і його диференціація

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — етапи процесукредитування

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">  

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 4. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇІ ЇХ ВИДИ .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — кредити, пов”язані з вексельним обігом

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — кредити під цінніпапери

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — кредитування попоточному рахунку

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — споживчий кредит

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">  

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 5. КРЕДИТНІ КАРТКИІ

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — історіявиникнення і розвиток індустрії пластикових карток

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — визначеннякредитноі картки

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — емісія іобслуговання карток

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — операції,пов”язані з використанням кредитних карток

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ІРЕГУЛЮВАННЯ ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — організаціяготівкового грошового обігу

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — касові операціїКБ

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — прогнозування іоблік касових оборотів банків

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 7. ІНВЕСТИЦІЙНАДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — суть і цілібанківських інвестицій

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — спільне тавідмінність між інвестиційними і кредитними операціями

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — ризик і ліквідністьінвестиційних операцій

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 8. СИСТЕМА ВАЛЮТНИХВІДНОСИН .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — валютні системи

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — конвертованістьвалюти

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — валютний курс ікурсова політика

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — платіжний баланс

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — валютнерегулювання

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 9. МІЖНАРОДНІОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — розрахунковіоперації

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — кредитні операції

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — валютні операції

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">10. ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — види банківськихпослуг

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — гарантійні,посередницькі, консультаційні послуги

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — трастові операціїбанка

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — визначеннявартості банківських послуг

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»"> 11. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНКІ ЙОГО ОПЕРАЦІЇ .

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — НБУ, його задачіі функції

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — емісійні операції

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — організаціяміжбанківських розрахунків

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — касове виконаннябюджету

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — кредитні операціїі політика рефінансування

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">   — надзор забанківською діяльністю

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">    

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">      Взв”язку зтим, що в середній школі №26 м. Києва не вивчають дисципліну “Основи економічнихзнань”, ми розробили дану програму опираючись на власне бачення викладанняекономіки у школі.        

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">        Кожна темаданої дисципліни відображає структуру і функції окремих ланок банківськоїустанови унів

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу и кредитованию