Реферат: Времена года П.И. Чайковский

               <img src="/cache/referats/20714/image002.gif" v:shapes="_x0000_i1025">

                                       Biografi

<img src="/cache/referats/20714/image004.gif" v:shapes="_x0000_i1026">

Pjotr Tjajkovskijföddes i Preduralje i orten Votkinsk, där hans far var brukspatron.Från tidig barndom lärde sig Pjotr att älska ryskasånger.

Han studeradejuridik på ett läroverk i St Petersburg, men sysselsatte sigäven med musik då tillfällen gavs. Sin framståendebegåvning för det musikaliska kom han att visa senare i livet.

Efter sinastudier tillträdde han en tjänst på justitiedepartementet,samtidigt so hans intresse för musiken tilltog. 1862 får han enplats på St Petersburgs konservatorium, där  han ges en chans att vidare utbilda sig inomdet som han lärt sig att älska, nämligen den ryska musiken.

Hans studierkantades av stora svårigheter då hans fars företag gåtti konkurs.

Nu krävdesdet att något i hans närhet kunde bidra med ekonomisk hjälp,eftersom det var dyrt att studera på den tiden. En kväll knackar detpå hans dörr, det är rektorn för konservatoriumet AntonGrigorievits Rubinstein som kommit för att erbjuda honom fortsatta studierunder hans beskydd.

Mot slutet avstudien så blev Tjajkovskij inbjuden att undervisa på ettkonservatorium i Moskva. En ledare för Moskvas musikliv N.G Rubinstein(förövrigt bror med rektorn A.G Rubinstein) öppnadegästvänligt dörren till sitt hem för Pjotr.

I Moskvabörjar han att umgås med eliten inom rysk konst och litteratur bl. aB.F Odoevsky och L.N Tolstoj.

 Nu känner Tjajkovskij att tiden ärinne för ryska folket att få ta del av alla hans verk.

För attkunna ge ut sin musik så krävs det att han får någon somkan bidra ekonomiskt, det är då Nadegda Filaretova von Mekk erbjudersig att stödja honom. Hon var ett stöd för honom såväl ekonomisk som moralisk. Det spekulerades vida brett huruvida dom hadeett förhållande eller inte. Enligt honom så hade dom endastkontakt genom brev.  

1877 gifter hansig med Antonina Ivanova Milukova, men tider med henne blev väldigtolycklig. Under hela äktenskapet förblev hon en främlingför honom.

1877 börjadeett kringströvande liv, han reser till Kloran i Schweiz, Paris, Rom ochFlorens.

Han bor ävenhos sin syster i Ukraina. Ibland så besökte han Moskva och StPetersburg för att arbeta, men även för att gå påkonserter och lyssna på sina verk.

1885bestämmer han sig för att bosätta sig i Moskva, nu tar denmusikaliska sidan vid och han börjar skriva nya verk, som senare kom gesut.

I början avmaj 1892 flyttar Tjajkovskij till ett hus nära staden Klin, härfortsatte ett skapande av musik som inte visste några gränser.

Det skulle visasig vara hans sista hem, för i oktober 1893 så avlider Tjajkovskij ikolera. Han begravdes på en kyrkgård i St Petersburg.

                                 

                        Årstiderna.

I St Petersburgdär Tjajkovskij levt trycktes en tidning med namnet Nyvelist, den gavs uten gång i månaden.

För attglädja läsarna så skrev Tjajkovskij ett musikstycke till varjemånads utgåva. Verken kom att döpas efter varjemånadsnamn och fick samlingsnamnet ”Årstiderna”. Med 12musikstycken så ville han beskriva vilka känslor han hade till sitthemland. Alla styckena skiljer sig åt, men gemensamt för dom allaär den värme och kärlek som förmedlas till alla somlyssnar. 

Här kan allafå en inblick i hur han på sitt speciella sätt beskriverRysslands natur och landskap, och känna den kärlek och värme hanhyste för moderland.

                  Mina egna tankar kring musiken

Tjajkovskijfår mig att känna glädje inombords, hans sätt attförmedla bilder av forna Ryssland genom sin musik, gör allt såmycket vackrare i mitt sinne. Jag vet hur det ser ut i mitt gamla land, menmusiken skapar en helt annan bild som jag bär med mig.

Ta stycket”oktober” där hans återspeglar hösten på ett heltfantastiskt sätt. För många förknippas hösten medblås och regn och en väntan på vintern. För mig såsänker hösten ett behagligt lugn och en förväntan påvad som komma skall.

Tjajkovskij haren förmåga att se det sköna i saker och ting som vi interiktigt kan förstå.

Jag brukar intelyssna så ofta på klassisk musik, men får jag en chans såtillhör Tjajkovskij och symfoni 40 av Motzart mina favoriter

 

еще рефераты
Еще работы по музыке