Категория: Физкультура и спорт
Работа на тему: Організація автобусних туристських маршрутів
Тип: Реферат

Похожие рефераты:

Реферат: Організація автобусних туристських маршрутів

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ТУРІВ

1.1 Основніпоняття і класифікація автобусних турів

1.2 Методологічніоснови організації автобусних турів

РОЗДІЛ2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ АВТОБУСНОГО ТУРИЗМУ

2.1 Сучаснийстан автобусного туризму

2.2 Перевагита недоліки автобусного туру

РОЗДІЛ3 ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ТУРИСЬКИХ МАРШРУТІВ

/>3.1 Загальні відомості про ТФ «Гедеон»

3.2Розробка автобусного туру до Швейцарії

Висновок

СПИСОКВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

 

Проблема даного дослідження носить актуальний характер в сучасних умовах. Про це свідчить часте вивчення піднятих питань.

Автотуризм вивчається на стику відразу декількох взаємозв'язаних дисциплін. Для сучасного стану науки характерний перехід до глобального розгляду проблем тематики «Автотуризм».

Питанням дослідження присвячена безліч робіт. В основному матеріал, викладений в учбовій літературі, носить загальний характер, а в численних монографіях з даної тематики розглянуті вужчі питання проблеми «Автотуризм». Проте, потрібний облік сучасних умов при дослідженні проблематики позначеної теми.

Висока значущість і недостатня практична розробленість проблеми «Автотуризм» визначають безперечну новизну даного дослідження.

Подальша увага до питання про проблему «Автотуризм» необхідно в цілях глибшого і обґрунтованого дозволу приватних актуальних проблем тематики даного дослідження.

Актуальність справжньої роботи обумовлена, з одного боку, великим інтересом до теми «Автотуризм» в сучасній науці, з іншого боку, її недостатньою розробленістю. Розгляд питань пов'язаних з даною тематикою носить як теоретичну, так і практичну значущість.

Розробка і дослідження питань розвиткутуризму в аспекті організації автобусних туриських маршрутів є важливим, нетільки через практичну значущість проблем, що торкнулися, але і унаслідок їхнедостатнього наукового опрацьовування. Розвиток туризму в Україні є пріоритетнимнапрямом в економіці країни, яке приводить до посилення розвитку туристськихфірм на внутрішньому ринку, що і послужило основними причинами вибору темисправжнього дослідження.

Мета дослідження полягає в вивченніорганізації автобусних турів.

Для досягнення наміченої мети вроботі були поставлені і вирішені наступні наукові завдання:

— дати аналіз розвитку автобусноготуристського маршруту на сучасному етапі розвитку економіки;

— проаналізувати сучасний станрозвитку туристичних маршрутів

— розглянути методика організаціїмаршруту

— розглянути автобусні тури:екскурсії дальнього проходження

— систематизувати переваги танедоліки автобусного туру

— Розробити автобусний тур Фінляндія +Швеція та тур до Чехії

Предметом дослідження в справжнійроботі є розвиток туризму в аспекті організації автобусних туристськихмаршрутів|

Об'єктом дослідження авторуснімаршрути в контексті розвитку туризму.

Теоретичною і методологічною основою послужиликласичні і сучасні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів в областівивчення питань туризму. Крім того, в роботі використовувалися матеріализаконодавчих актів, пов'язані з регулюванням в туристській галузі.

Інформаційну і емпіричну базудослідження склали методичні і довідкові матеріали, статистичні дані ДержкомстатуУкраїни .


РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇАВТОБУСНИХ ТУРІВ1.1Основні поняття і класифікація автобусних турів

Автобусний тур –туристський продукт, що включає: перевезення групи туристів на автобусі попевному маршруту, тривалістю більше 24 годин; розміщення в готелях відповіднодо програми туру; екскурсійне обслуговування відповідно до програми туру;супровід керівником туристської групи.

Програма туру — перелік послуг, визначних об'єктів і досугових подій, що надаються туристам увизначених послідовності, часі, місці і умовах обслуговування. ГОСТ Р 50681-94.

Маршрут – розроблений туроператоромшлях проходження туристської групи, що включає перелік всіх географічнихпунктів і місць, що послідовно відвідуються групою під час подорожі.

Категорія готелів – прийнята в країнітимчасового перебування туриста класифікація засобів розміщення (готелів,готелів) залежно від рівня послуг, що надаються в них, стану матеріальної бази,кваліфікації персоналу і ін.

Автобус туристичного класу –транспортний засіб з кількістю пасажирських сидінь понад 8, відповідне вимогамIRU (Міжнародного Союзу Автоперевізників) або технічним нормам і нормам безпекиРФ.

Нічний автобусний переїзд –пересування туристської групи на автобусі в нічний час без надання туристовірозміщення на нічний відпочинок в готелі або пересадки на інший виглядтранспорту.

Екскурсія – відвідини визначнихпам'яток (пам'ятники культури, музеї, підприємства, місцевість і так далі), щосупроводжується показом і розповіддю екскурсовода (гіда) [11, с.65].

Супроводжуючий групи (гід –супроводжуючий) – професійно підготовлений представник туроператора намаршруті, що координує виконання програми туру і що забезпечує туристівзагальною довідковою інформацією.

При організації автобусних поїздоктур фірма надає послуги транспортного забезпечення, програмні послуги, послуги харчуванняі розміщення (при тривалих поїздках) і послуги супроводу. Програмні послугимають на увазі організацію відвідин різних туристичних об'єктів на маршруті.Послуги харчування і розміщення мають на увазі бронювання місць в готелях іорганізацію харчування. Послуги супроводу включають послуги керівника групи іекскурсовода. Обслуговування туристів керівником групи буде детально розглянутов наступному розділі, а послуги екскурсовода – це послуги з супроводу,адаптації і ознайомлення громадян з туристськими ресурсами в місці (країні)тимчасового перебування, а також пов'язані з роз'ясненням історичних,культурних, природних і інших цінностей відвідуваних об'єктів (туристськихресурсів).

В рамках даного питання слідуєдетальніше розглянути транспортні послуги. Отже, автобусні тури туристськіпідприємства реалізують спільно з автотранспортними підприємствами (завідсутності особистого авто транспорту) на основі разових, сезонних або річнихдоговорів оренди. Невід'ємною частиною даного договору є паспорт маршруту[4].

Разом з вимогами, ПравиламиДорожнього Руху, що регламентуються, в договір або його застосуваннявключаються наступні пункти:

·  забезпечення культуриобслуговування туристів

·  про санітарний стан автобуса

·  про ограничении\ заборонуруху в нічний час

·  забезпечення транспортногозасобу аптечкою для пасажирів

·  наявність мікрофону,радіотрансляції, телевізора, відео

·  наявність пристроївопалювання, вентиляції, кондиціонування повітря

·  наявність чистих чохлів,підголовників, завісок

·  наявність багажних відсіків,відсіків для ручної поклажі і ін.

Для тривалих подорожейвикористовуються високо комфортабельні автобуси з м'якою підвіскою,регульованими кріслами, низьким рівнем шуму і вібрацій і так далі При цьомупередбачаються такі атрибути життєзабезпечення, як туалет, бар, холодильник.

Водій на туристичному маршрутіповинен мати водійські має рацію відповідній категорії, ліцензію,кредитово-бензинову картку, шляховий лист, атлас автодоріг, план-схемумаршруту, транспортну туристську картку і іншу туристську документацію.

Європейська конференція міністрівтранспорту (1984 г) виділяє три види автобусного туризму:

поїздки на рейсових автобусах;

поїздки на човникових автобусах;

спеціальні (чартерні) рейси.

У окрему групу виділяються внутрішнійтуризм і поїздки протягом дня з різними цілями (екскурсії протягом дня,човникове обслуговування аеропортів і так далі) [16; c.78].

1.2 Методологічніоснови організації автобусних турів

 

Організація автобусних турів включаєв себе:

Візи: Згідно Віденської конвенції проконсульські стосунки видача віз знаходиться в компетенції консульських установі дипломатичних представництв відповідної держави. У тексті сьогодення Правивпід консульською установою розуміється само консульська установа, абодипломатичне представництво.

Отримання віз не може бутигарантоване, тому претендент візи приймає на себе ризик відмови у видачі візи іризик зміни термінів видачі віз.

Терміни оформлення віз встановлюютьсяконсульськими установами, по розсуду консульських установ можлива зміна такихтермінів, у тому числі і для окремих претендентів.

В цілях ухвалення рішення проможливість видачі віз консульська установа має право направити запит вкомпетентний орган держави, що представляється. Напрям запиту може збільшититермін оформлення візи.

Консульська установа має правозапросити претендента візи на співбесіду, тягар викликаних цим витрат лягає натуриста або іншого замовника[13; c.12].

Туроператор або турагент зобов'язанийпроінформувати туриста або іншого замовника про вимоги консульської установи,віз, що пред'являються до претендентів, для відповідних туристських поїздок.

Турист або інший замовник передаєтуроператорові (турагенту для передачі туроператорові) документи для уявленнядо консульської установи. Відповідальність за достовірність відомостей ідостовірність документів несе претендент візи. Туроператор несевідповідальність за належний напрям документів до консульської установи інадання туристові або іншому замовникові інформації, отриманої відспівробітників консульської установи.

Виходячи з групового характерувідвідин держав тимчасового перебування на маршруті, видачею запрошень з бокуготелів одночасно на всю туристську групу, туроператор направляє доконсульської установи документи на візи після формування персонального складутуристської групи, але не пізніше за терміни, що декларуються консульськимиустановами для ухвалення рішень про видачу віз.

У разі відмови туриста від участі вавтобусному турі після ухвалення консульською установою позитивного рішення провидачу візи така віза підлягає ануляції.

У разі відмови консульської установиу видачі візи туристові або іншому замовникові здійснюється повернення грошовихкоштів, сплачених за автобусний тур, за вирахуванням фактичних витраттуроператора, проведених у виконання зобов'язань за договором про реалізаціютуристського продукту.

У разі отримання з консульськоїустанови відомостей про напрям такою установою запиту додаткових документівтурист має право відмовитися від участі в автобусному турі або погоджувати зтуроператором можливість отримання альтернативних туристських послуг.

У разі видачі туристові візи зобмеженнями (обмеження в пересуванні) або видачі візи після дати початкуавтобусного туру між туроператором (турагентом) і туристом або іншим замовникомможе бути поміщене угода об надання альтернативних туристських послуг.

У разі порушення туристом візовогорежиму (самостійна зміна термінів перебування, самостійної зміни маршруту і такдалі) туроператор повідомляє про таке порушення консульську установу, що видалавізу[8].

Страхування: страхування туристівможе здійснюватися безпосередньо страховою компанією або оформлятися від іменіі за дорученням страхової компанії туроператором. На підтвердження укладеннядоговору страхування туристові видається страхове свідоцтво або інший документ.При настанні страхового випадку медичні витрати оплачуються страховою компанієюзгідно умовам страхування.

За бажанням турист може застрахуватисвої ризики, пов'язані з неможливістю зробити поїздку унаслідок хвороби абовідмови консульської установи у видачі візи.

Автобусний тур може супроводжуватисянаданням послуг залізничних і авіаційних перевізників. До складу автобусноготуру можуть входити послуги перевізників, що надаються на морських і річковихсудах.

Туроператор здійснює придбання длятуристів проїзних документів (квитків) перевізників, які є самостійнимидоговорами між пасажирами і перевізником. Туроператор зобов'язаний надатитуристам або іншим замовникам інформацію для пасажирів, отриману відперевізника. Відповідальність за якість транспортних послуг, виконання умовперевезення несе відповідний перевізник.

Придбання туроператором проїзнихдокументів для туристів обумовлене груповим характером автобусних турів,необхідністю локального розміщення туристів.

При попередньому бронюваннізалізничних пасажирських перевезень для груп не гарантується надання туристовіконкретно певного місця (розміщення в одному або різних купе, верхнє або нижнємісце, бічне або стандартне місце в плацкартному вагоні)[5; c.178].

При здійсненні поїздок в датипідвищеного попиту на пасажирські перевезення (літній час, новорічні канікули ітому подібне) можлива заміна заброньованій категорії перевезення з компенсацієюрізниці у вартості квитків.

Програми

Розробка програми обслуговування включаєвизначення:

а) маршруту подорожі;

б) переліку туристських підприємств — виконавців послуги;

в) періоду надання турів кожнимпідприємством — виконавцем послуги;

г) складу екскурсій і визначнихоб'єктів;

д) переліку туристських походів,прогулянок;

е) комплексу досугових заходів;

ж) тривалість перебування в кожномупункті маршруту;

з) відстані між об'єктами показу ірозміщення;

и) кількості туристів, що беруть участьв подорожі;

к) видів транспорту длявнутрішньомаршрутних перевезень;

л) потреби в інструкторах-методистах потуризму, екскурсоводах, гідах-перекладачах, іншому обслуговуючому персоналі інеобхідності їх додаткової їх підготовки;

м) необхідної кількості транспортнихзасобів;

о) форм і методів підготовки рекламних,інформаційних і картографічних матеріалів, описи подорожі для інформаційнихлистків до туристських путівок.

За наслідками розробки програмиобслуговування складається програма туру, що містить:

а) план подорожі по днях з перелікомоб'єктів показу і відвідин з коротким описом;

б) режим передбаченого харчування;

в) тип місць розміщення;

г) відстані переїздів;

д) вартість туристського продукту;

е) перелік послуг, що входять у вартістьтуристського продукту;

ж) перелік додаткових послуг;

з) знижки, що надаються.

Програма туру є невід'ємною частиноюДоговору, що укладається з туристом або іншим замовником.

У виняткових випадках можлива змінапрограми туру, зокрема:

а) при запізненні супутньоготранспорту (літаки, поїзди, пороми);

б) при ускладненні дорожньоїобстановки;

в) при затримках у зв'язку зприкордонним і митним контролем;

г) при виникненні несправностітранспортного засобу;

д) у зв'язку із заходами, щопроводяться на об'єктах відвідин або показу, коли такі об'єкти закриваються длявідвідин.

При зміні Програми турупередбачається рівноцінна заміна не наданих послуг або повернення вартостітаких послуг.

Туристові на початку маршруту видаєтьсяінформаційний лист з адресами і телефонами готелів, а також телефонсупроводжуючого групи або іншого представника туроператора, телефони російськихконсульських установ держав тимчасового перебування.

Час збирання групи в точках маршрутупризначається супроводжуючим групи. Місце і час відправки оголошується всійгрупі до виходу групи з автобуса.

У разі запізнення туриста допризначеного часу збирання групи на маршруті пріоритет віддається виконаннюпрограми, турист, що запізнився, наздоганяє групу самостійно і за свій рахунок.

Автобуси: у Автобусних турахвикористовуються спеціалізовані автобуси туристичного класу. До складуобов'язкового устаткування таких автобусів повинні входити:

а) м'які крісла;

б) мікрофон;

в) система примусового обдування.

Можливе оснащення автобуса додатковимустаткуванням: аудіо і відеосистема; туалет; кавоварка; кондиціонер.

Транспортна компанія, що виконуєміжнародні автобусні перевезення туристів, зобов'язана мати транспортнуліцензію і міжнародний допуск. Технічний огляд автобусів здійснюється 2 рази нарік. При перетині державних кордонів автобуси проходять документальнийконтроль.

При проходженні по маршрутупріоритетною є безпека пасажирів, дотримання правил дорожнього руху іміжнародних правил праці і відпочинку водіїв.

Через специфіку автобусних турів навиконання програми туру можуть вплинути затримки при проходженні прикордонногоі митного контролю; погодні умови; ускладнення дорожньої обстановки і іншіобставини.

В зв'язку з цим можлива зміна порядкупроведення і часу екскурсій, пізнє прибуття в готель і інше коректуванняграфіка руху по маршруту. Оплата розміщення туристів в готелях здійснюєтьсятуроператором незалежно від часу прибуття групи.

У разі поломки автобуса, його замінаабо ремонт здійснюються протягом 24 годин. При неможливості усунення поломкиабо надання резервного автобуса понад 16 годин туристи розміщуються в готелі.Сплачені туристами послуги (оглядові екскурсії, розміщення в готелі і томуподібне), але не надані їм у зв'язку з поломкою автобуса, компенсуютьсянаданням альтернативних послуг або відшкодуванням їх вартості.

Туристам видається «Пам'ятка длямандрівних на автобусі по Європі» з рекомендаціями для туристів і попередженнямпро наслідки невиконання цих рекомендацій.

Турист зобов'язаний дбайливо поводитисяз устаткуванням в автобусі, дотримувати чистоту, складати сміття віндивідуальні пакети і викидати їх на стоянках.

Згідно правилам дорожнього рухукатегорично забороняється ходіння туристів по салону під час руху автобуса,оскільки недотримання цього розпорядження у разі екстреного гальмування можеспричинити травми.

Туалет в автобусі призначений тількидля екстрених випадків, зокрема при неможливості зупинки на швидкіснихмагістралях. У зимовий час робота туалету можлива тільки при температурі зверху+5 градусів за шкалою Цельсія. Категорично забороняється кидати в унітаз папір,сміття, гігієнічні пакети, що може спричинити вихід з ладу системи слива,ремонт якої допускається виключно в умовах спеціалізованої майстерні. Туристамрекомендується користуватися туалетами, розташованими на стоянках, іпередбачати в своєму бюджеті додаткові засоби на ці витрати. Планові зупинкиавтобуса здійснюються кожні 4-5 годин.

Щоб уникнути травм забороняєтьсяукладати важкі речі на полиці, розташовані над кріслами автобуса.

Користування кип'ятком допускаєтьсявиключно з дозволу супроводжуючого групи і в певний час на стоянках.Індивідуальні термоси дозволяється поповнювати в готелях або в кафе настоянках. У автобусі поповнення термосів заборонене, оскільки бортова ємкістьдля кип'ятку розрахована на невеликий об'єм (не більше 5 літрів).

В цілях забезпечення безпеки рухузабороняється виставляти сумки і інший багаж в проході салону автобуса.

Категорично забороняється розпиванняспиртних напоїв і куріння в салоні автобуса.

Після 22 годин за місцевим часом вавтобусі забороняється шуміти і іншим чином заважати нічному відпочинкупасажирів.

Засоби розміщення: розміщення туристів в ходівиконання програми туру проводиться з використанням одного або декількох засобіврозміщення (готелі, кемпінги, мотелі, апартаменти, каюти і так далі), при цьомумісце розташування засобу розміщення визначається маршрутом і програмою туру.

Програма туру повинна міститиінформацію про категорію засобу розміщення з використанням класифікаціїготелів, прийнятої в країні (країнах) тимчасового перебування. Для об'єктіврозміщення що не використовують стандартну класифікацію можуть уживатисятерміни «готель економ класса/туристического класса/комфорткласса/размещение в каютах”:

а) “економ клас” – готелі з номерамибез душу і туалету;

б) “туристичний клас” – готелі здушем і туалетом в номері або на 2 номери (блоки);

в) “комфорт клас” – готелі з номерамипідвищеної комфортності, в номерах душ, туалет, кондиціонер, телевізор.

Туристові надається опис такихоб'єктів розміщення.

Кількість тих, що проживають в одномуномері об'єкту розміщення визначається Договором і програмою туру і може змінюватисяв ході виконання програми туру залежно від вибраного об'єкту розміщення.

Туроператор залишає за собою право уразі потреби замінити готель, вказаний при укладенні Договору, на готель тійже, або вищій категорії.

Супровід: професійна підготовкасупроводжуючого групи здійснюється безпосередньо туроператором абоспеціалізованим учбовим закладом.

Забороняється допуск до самостійногосупроводу групи без попереднього навчання і стажування.

У обов'язку супроводжуючого групивходять: контроль за проходженням туристами пунктів пропуску через державнийкордон; організація розселення туристів в готелях по маршруту (згідно схемирозміщення); взаємодія з гідами на маршруті і контроль за виконаннямекскурсійної програми, взаємодія з водіями.

У обов'язку супроводжуючого групи невходить придбання групових квитків в дні екскурсійних програм (така послугаможе бути надана туристам за узгодженням з супроводжуючим).

Супроводжуючий групи має правовказати в маршрутному листі номер свого мобільного телефону для прийому відтуристів групи текстових повідомлень.

Супроводжуючий групи має правовиїжджати на Маршрут разом з групою з пункту початку туристської поїздки,зустрічати групу в пункті пересадки в автобус або в пункті, розташованому натериторії іноземної держави (у залежності особливостей туристського продукту).


РОЗДІЛ2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ АВТОБУСНОГО ТУРИЗМУ 2.1Сучаснийстан автобусного туризму

Автобусні подорожі — порівняномолодий вид туризму. З'явилися вони в сімдесятих роках ХХ століття, коли в 1972році була відкрита перша міжнародна туристична лінія Лондон-дублін-Голуей.Сьогодні подібних ліній сотні. Свої автобусні туристичні маршрути з'явилися унас в наший країни. І поїхати можна куди завгодно: до Брюсселя і Цюріха,Вупперталь і Монтобан, Більбао і Потенцу. Головне — визначити для себенайцікавіший маршрут і вибрати кількість днів, які ви готові провести в»одіссеї на колесах" (це можуть бути 8, 10, 14, 17 і навіть 21 день).

У 1986 р. в країнах Європи у зв'язкуіз загостренням конкуренції між залізничними і автобусними компаніями булостворено об'єднання автобусних перевізників — Рада "Євроліній"(«Eurolincs»), куди увійшли 33 європейських партнера. Автобуснікомпанії виступили під однією торговою маркою, виробили загальну системуавтобусного повідомлення по крізних квитках із загальними стандартами сервісу,правилами і системою знижок. Сьогодні «Eurolines|»- одна з провідних компаній на ринку. Вона обслуговує більше 250 маршрутів повсій Європі, і в неї входять 35 європейських автобусних компаній. З 1992 р.«Eurolines» почала працювати і в Східній Європі [14; c.23].

Підписання Шенгенської угоди дало новийпоштовх до розвитку автобусних перевезень, дозволивши спростити багатоформальностей. У 90-х рр. середньорічне зростання автобусного туризму складалов середньому близько 1,5% [2, с.22].

Будучи економічним видом туризму,доступним широким верствам населення, автобусний туризм постійно розвивається.До цих пір спостерігається тенденція до зростання його об'ємів. Пріоритетвіддається автобусним турам вихідного дня — досить популярні 2-3-денні поїздкипо містах Європи в екскурсійно-пізнавальних цілях.

На другому місці по популярності — маршрутні тури тривалістю 1-2 тижні по різних містах також зекскурсійно-пізнавальними цілями.

Сезонність при організації автобуснихтурів не грає такої великої ролі, як в інших поїздках. Фактично автобусні туриздійснюються протягом всього року. Деякий спад попиту спостерігається всічні-лютому. Протягом цих двох місяців зазвичай на одному маршруті«зайнятий» один автобус.

На думку фахівців, при всійважливості цінового аспекту конкуренція на ринку автобусних турів спостерігаєтьсяв області різноманітності маршрутів і якості обслуговування.

Відкриття руху на регулярнихміжнародних маршрутах регламентується двосторонніми урядовими угодами, атранзит через треті країни вимагає дозволу Комітету з транспорту приЄвропейській економічній комісії ООН (ЕЕК).

Для спрощення договорів на міжнародніперевезення в рамках Женевської конвенції від 1 березня 1973 р. прийнятаКонвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів ібагажу. Подальші спрощення міжнародних перевезень зафіксовані Гаагською (1989 г) декларацією по туризму і Шенгенською угодою для членів Європейського союзу.

Організація туристських перевезень врамках країн СНД регулюється ухвалою Міжпарламентської асамблеї держав — учасників СНД «Про основні принципи співпраці держав — учасників СНД вобласті туризму» від 29 жовтня 1994 р. і іншими актами.

Відповідно до Європейської угоди пронерегулярні міжнародні перевезення пасажирів автобусами (АСОР), прийнятим вДубліні 26 травня 1982 р., для нерегулярних міжнародних пасажирських перевезеньв країнах Східної і Західної Європи використовується контрольний документ(листи поїздок), який повинен знаходитися на борту автобуса [15; c.43].

У Україні пасажирським перевізникам(суб'єктам туристичної діяльності, що надають транспортні послуги) дляузгодження схеми маршруту і розкладу руху туристських перевезень вДержавтоінспекцію необхідно надати наступні документи:

Заява.

Копію водійського посвідчення водія.

Довідку з місця роботи про стажроботи водієм автобуса.

Копію медичної довідки водія.

Акт технічного огляду автобуса.

Копію ліцензії підприємства напасажирські перевезення і ліцензійної картки транспортного засобу.

Схему маршруту руху з вказівкоюділянок дорогий, населених пунктів, аварійно-небезпечних ділянок, місцьзупинки, узгоджених з виконкомами місцевих рад.

Розклад руху.

Відповідно до ст.35 Закону України«Про автомобільний транспорт» туристські перевезення – це нерегулярніперевезення пасажирів по заздалегідь певних маршрутах з туристичною метою [1].

Документами на перевезення пасажирівавтобусами за замовленням і при туристських перевезеннях відповідно до ст.38вищезгаданого Закону є: для пасажирського перевізника – ліцензія і документ,який підтверджує використання автобуса на законних підставах; для водіяавтобуса – посвідчення водія, реєстраційні документи на транспортний засіб,шляховий лист. Згідно ст.49 пасажирський перевізник, який здійснює туристськіперевезення повинен заздалегідь погоджувати маршрут, режим руху і умовиперевезення.

Відповідно до розділу V Правилнадання послуг пасажирського автомобільного транспорту для організаціїтуристських перевезень пасажирському перевізникові необхідно визначити маршрутперевезення туристів, як правило, такий, по якому вже здійснюються регулярніавтобусні перевезення; визначити місця зупинки автобуса, які узгоджуються звиконкомами місцевих рад відповідно до ст.30 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»; скласти схему маршруту з нанесенням на неїділянок дорогий, населених пунктів, місць концентрації дорожньо-транспортнихподій, аварійно-небезпечних ділянок і т.п.; скласти розклад руху[3, с.56].

Відповідно до п.17 Правл пасажирськийперевізник зобов'язаний ознайомити водія з паспортом маршруту і забезпечитийого схемою маршруту і розкладом руху, узгодженими з Державтоінспекцією.

Перевезення організованих груп дітейздійснюються відповідно до розділу III Правил, а також узгоджено вимогсумісного наказу Міністерства транспорту України, Міністерства освіти і наукиУкраїни, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України у справахсім'ї, дітей і молоді від 27.07. 2004 г № 672/831/623/120[22].

Перевезення дітей вирішується тількив автобусах середньої і великої місткості, які пройшли передрейсовий технічнийогляд, і здійснюється тільки в світлий час доби і за сприятливих умов. Дляперевезення груп дітей пасажирські перевізники виділяють водіїв, які маютьпосвідчення водія відповідної категорії і стаж управління автобусом більшетрьох років, пройшли періодичний медичний огляд, мають медичну довідкувстановленого зразка.

Пасажирський перевізник не пізніший,ніж за 3 дні повідомляє підрозділ Державтоінспекції МВС України про початокперевезення організованої групи дітей, представляє схему маршруту і розкладруху автобусів для узгодження.

Перевезення організованих груп дітейповинне здійснюватися із забезпеченням високого рівня безпеки, надійності іякості транспортного обслуговування. Для цього відповідно до вимог Порядку взаємодіїпо питаннях забезпечення перевезення організованих груп дітей на оздоровлення втабори відпочинку або до інших оздоровчих установ, а також проведеннятуристських і екскурсійних подорожей, зареєстрованого в Міністерстві юстиціїУкраїни 30.09.04г. №1064/9663, необхідно отримати дозвіл на перевезенняорганізованих груп дітей формою і в порядку, встановленому Міністерствомтранспорту України і Міністерством освіти і науки України [18; c.233].

Серйозна увага приділяється стануавтобусів, використовуваних під туристські перевезення. Так, в багатьох країнахзаборонена робота автобусів на туристських маршрутах, якщо їх термінексплуатації перевищує 8 років.

Має рацію і обов'язки перевізника ітуристів регламентуються договором на перевезення, договором на туристськеобслуговування і ваучером.

Автобусні подорожі можуть бутиорганізовані на власних автобусах, що належать туристським фірмам, а також наорендованих автобусах, що належать незалежним автотранспортним підприємствам(АТП).

Як правило, українські фірми працюютьз орендованими автобусами. З АТП туристська фірма укладає спеціальний договірна оренду автобуса під туристські перевезення.

Ми провели аналіз ринку туроператорівУкраїни, і виділили найвідміші туристичні фірми, якіпропонують автобусні тури[21]:

- Гамалія (39,1%),

- Сам (34,8%),

- Яна (21,7%),

- Галопом по Європах (17,4%),

- SUN (15,2%);

- 8,7% KaryaТour та Вояж-Київ, Добро та Tez tour по

- 6,5% Аміго-тур, Інкомартур, Пан Юкрейн та Орбіта

- 4,3% 7 континент, Ericurus travel, MFG, Pegas,Алан-турсервіс, Артекс, Венея, Еліта-тур,

- Єременко та партнери, Забугор’є, Київ, Кий Авіа,Кіпарис-плюс, Континент, Наталі вояж-сервіс, Нева 2002, Нова планета, Пілігрим,Сіс Тревел, Скай-лайн, Укрром, Феєрія по 2,2%.

Відомістрахові компанії, з якими співпрацюють туроператори:

12% — „ПРОСТО страхування” та „Ті-Ай-КЛАБ”;

9% — з„Альковна” та „Еталон”,

по 6% — „ІНГО Україна”, „НОВА”, „ТАС”, „Універсальна”;

3% — „Брокбізнесстрахування”, „Гарант-Авто”, „Європейський страховий альянс”,„Інвестсервіс”, „Кремінь”, „Оранта”, „Остра”, „Професійний захист”, „Салюс”.

Критеріямивибору страховика в якості партнера виступали: надійність, цінова політика,особисті контакти, якість послуг, гарантії виплат, партнери, які ведуть чеснугру, професійний досвід.

2.2 Переваги танедоліки автобусного туру

Сьогодні все велику популярністьзавойовує активний відпочинок. Всілякі туристичні путівки доступні людям зрізним достатком. Одним з самих затребуваних залишається подорож на автобусі,головною перевагою якого є лояльна цінова політика і порівняльна безпекапересування. Звичайно, в подорожах даним видом транспорту привертає іперспектива побачити декілька країн за одну подорож.

Як правило, ціна автобусного туру подекількох європейських країнах дорівнює вартості одного перельоту з Москви доПарижа або Берліна

Автобусні тури мають максимальнутривалість в 21 день[19].

Поїздка в сучасному комфортабельномуавтобусі зі всіма зручностями типу «Мерседес», «Неоплан», «Бова» не будеутомливою. Вони оснащені відео- і аудіосистемами, кондиціонерами, санвузлом іекспрес-кавоваркою.

Для зручності пасажирів сидіння втаких автобусах не просто відкидаються, але і розсуються в сторони. Кожні 4-5годин водій зобов'язаний робити технічні зупинки, регламентовані міжнароднимиправилами. Ці зупинки дозволяють відвідати не тільки місця першої необхідності,але і зробити покупки або провести фото сесію місцевих визначних пам'яток. Якправило, туристів весь шлях супроводжує один керівник маршруту, який виконує численніорганізаційні функції: розміщення в готелях, знайомства з гідами,екскурсоводами, вирішення митних питань і ще цілу масу необхідних для безпечноїі цікавої подорожі справ. Точний час від'їздів з міст теж оголошує керівникгрупи. Тут необхідна точність. Цей час є обов'язковим. Автобус чекає тих, щозапізнилися тільки 15 хвилин, після чого рухається далі по маршруту. Ті, хтоспізнюється, наздоганяє групу самостійно[6; c.33].


РОЗДІЛ3 ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ТУРИСЬКИХ МАРШРУТІВ3.1Загальні відомості про ТФ «Гедеон»

Туристична фірма «Гедеон» входить водну з найбільших систем туріндустрії, створеної в 1995 році. «Гедеон» виховавне одне покоління висококваліфікованих спеціалістів. Кращі традиції роботивдалося зберегти і сьогодні.

ТФ «Гедеон» розбудовується черезстворення власних регіональних представництв.

Загальна інформація про фірму:

Повна назва — ТФ «Гедеон» (Туристичнафірма)

Організаційна форма (ТОВ, ПП тощо) — Товариство з обмеженою відповідальністю

Туристичне агентство «Гедеон» працюєз групами і з індивідуальними клієнтам і, має різні програми; тури по Європі(авіа, ж/д, автобусні), відпочинок на побережжя (Туреччина, Туніс, Кіпр,Італія, Іспанія, Франція, Єгипет, Гредія, Таїланд, Канарські острови, Хорватія,Болгарія ), поєднання “эксурсии + відпочинок”, “екскурсії + лікування”, морськіі річкові круїзи, відпочинок на горнюлыжных курортах (літній і эимний),З-х-5-ти денні тури по Росії, тури вихідного дня, екскурсійні програми поМоскві, програми для дітей і школярів, розміщення в Підмосковних будинкахвідпочинку. Надає послуги з оформлення виїзних документів, покупки авіа ізалізничних квитків.

Відбір партнерів постачальниківпослуг відбуватиметься згідно критерію надійності. Зокрема, партнерами –туроператорами ТФ «Гедеон» є «Вітан-тревел», «Одіссей», «Тур — теїн», яківиконують наступні функції:

1) вивчення потреб потенційнихтуристів на тури та туристичні програми;

2) складання маршрутів таперспективних програм обслуговування туристів;

3) взаємодія з постачальникамипослуг;

4) розрахунок вартості туру тавизначення ціни;

5) реалізація турів;

6) методичне забезпечення турів;

7) забезпечення туристів необхіднимта спеціальним спорядженням, сувенірною та рекламно-інформаційною продукцією;

8) підготовка, підбір та призначенняспеціалістів на маршрути подорожей (екскурсоводи, інструктори, гіди-перекладачітощо);

9) рекламно-інформаційна робота попросуванню туристичного продукту до споживачів;

10) контроль за якістю, надійністю табезпекою туристичного обслуговування.

Таблиця 3.1.

Показники діяльності ТФ «Гедеон»

Показники 2007 рік 2008 рік Відхилення +/- Кількість тих, що відпочили 18 905 чол. 7 800 чіл. -11 105 чол. Об'єм реалізації 1001, 9 тис.грн. 1001,9 тис.грн. Платежі до бюджету 35,1 тис.грн. 76,6 тис.грн. +41,5 тис.грн. Курортний збір 13,186 тис.грн. 7 925 тис.грн. — 5, 261 тис.грн. 3.2 Розробкаавтобусного туру до Швейцарії

Продуктом є автобусний тур доШвейцарії на 5-7 днів для невеликої групи з 2-4 чоловік (можливо, сім'я).

Переліт до Швейцарії і назад — літаком (компанії Аерофлот або Swissair). Клас — за бажанням клієнта, відекономічного до першого.

Страховка туристів здійснюєтьсястраховою кампанією «Уніврсальна».

Автобус: марки «Мерседес»

Мешкання: готель по вибору клієнта.

Харчування — повний пансіон.

Автобусні екскурсії: у собор святогоПетра і в Міжнародний центр ООН, решта екскурсій — за бажанням.

Також, за бажанням клієнта, відвідинидовколишніх французьких гірськолижних курортів.

Маршруттура: Дрезден — Нюрнберг–Мюнхен – Цюрих – водопад Райнфаль- Штайн ам Райн –Лозанна- Женева — термы Лавэ-дэ-бэн – Швейцарская Ривьера –Грюйерс- Берн- отдыхна озере (4 ночи) – Гриндельвальд — Лаутербрюнен – Интерлакен — Люцерн — Луганои — Лихтенштейн – замки Баварии – Инсбрук — Ватенс

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Женева (Geneve) — третє за значенняммісто Швейцарії після Цюріха і Базеля. Це місто серед гір, що знаходиться нависоті 375 метрів. З набережній Монблан (Quai du Mont Blanc) в гарну погодувидно Монблан.

Женевський кантон — це півострівШвейцарії, оточений з трьох сторін Францією, з четвертого боку — озеро Леман,або, як його ще називають, Женевське озеро, до речі, найбільше в Швейцарії.

Для Женеви кращий час — осінь іособливо весна. Контраст між холодною, мокрою і брудною московською весною івесною теплою, сухою і чистою вражає. В середині лютого вже можна зняти пальто,а в кінці березня — піджак. Зима в Женеві м'яка, але снігу буває багато. Недуже приємні густі тумани, приховуючі Леман, і bise, північний вітер. У місті,періоди биза сприймаються як пришестя самуму або початку сезону тропічнихдощів. Женевці запевняють, що погода прямо впливає на правопорушення, і суддіпри виголошенні вироку враховують перепади тиску і психічну нестійкістьгромадян в час биза.

Влітку можна відпочивати на берегахозера або в горах. Взимку — кататися на гірських лижах. Тільки треба пам'ятати,що найближчі і кращі лижні станції в навколишніх горах знаходяться вже нафранцузькій території.

Над старим містом підноситься соборсвятого Петра (La Cathedrale de Saint-Rierre). Зводити його почали в 1150 році,а в XVIII столітті він був перебудований. Цей женевський храм для протестантівте ж саме, що собор святого Петра в Римі для католиків. Тут з проповідямивиступав Кальвін, тут можна побачити могилу Агріппи д’Обиньи. Поет і воїн,сподвижник засновника династії бурбонів Генріха, дОбиньи біг з Франції і жил вЖеневі, будинок його знаходиться на сусідній вулиці.

З північної башти можна спуститися вАрхеологічне місто (Site Archeologique), що демонструє історію Женеви, захованупід її мостовими. Докладніше про історію міста можна дізнатися на постійнійвиставці в будинку Тавель (Maison Tavel).

Поряд з будинком — старий Арсенал ігалерея з міськими гарматами. Трохи далі площа, де варто затриматися на терасікафе напроти Ратуші (Hotel de Ville). На першому її поверсі можна побачити такзваний зал “Алабама”, де вирішувалася справа знаменитого англійського крейсера,а в 1864 р. була підписана Женевська конвенція Червоного Хреста.

Велика вулиця (Grand’Rue) Старогоміста заповнена лавками антикварів і художніми галереями. Вулиця піднімаєтьсядо старовинної ринкової площі Бур-де-фур (Place du Bourg-de-Four). Скрутившинаправо, ви можете вийти до парку бастіонів, розбитого на залишках міськихзміцнень. Красивий прозорий парк La Promenade des Bastions з одного боку обмежений Університетом, з іншої — стіною реформаторів. Стіна (Monument de la Reformation) побудована в 1917 році, прикрашена статуями великих протестантів і девізом PostTenebras Lux.

В центрі Нової площі (Place Nueve) — пам'ятник генералові Дюфуру, об'єднувачу Швейцарії. На площі коштують Музей Рат(Musee Rath) — місце крупних художніх виставок, Консерваторія і Великий театрЖеневи.

Минувши будівлі університету, миможеневської синагоги можна вийти до ромба площі Пленпале (Plainpalais), місцяпроведення міських свят і знаменитого блошиного ринку (Marche aux Puces). Посередовищах і суботах тут збираються антиквари і торговці уживаними речами. Уодному з кутів площі встановлений камінь, що говорить про те, що “не повиннеповторитися”. До речі, не всі женевці знають, про що йде мова; а мова йде протому, що на цьому місці 9 листопада 1932 року солдати кулями зупинилидемонстрацію соціалістів.

Поблизу від площі знаходитьсястаровинне женевське кладовище Пленпале, з дуже скромними надгробками. Тут підкам'яним кубом з написом J.C. лежить Жан Кальвін, тут же знаходиться могилаХорхе-Луиса Борхеса.

Російський генерал і друг Петра 1женевець Франсуа-Жак Лефорт померло в Німецькій слободі під Москвою. Вулицяйого імені виходить до російської православної церкви. Церква знаходиться поіншу сторону від старого міста поряд з Музеєм мистецтва і історії. Напротимузею стоїть та, що належить місту скульптура Генрі Мура. Від цієї скульптуривідкривається чудові вигляд на озеро і на головну озерну визначну пам'ятку — фонтан Jet d’Eau, що викидає у висоту 147 метрів 500 літрів води в секунду. По його водяному шлейфу женевці визначають напрям вітру. Нанабережній біля фонтану знаходяться англійський сад і квітковий годинник.

Напроти готелю Du Rhone — острівець звысавочными залами і ательє художників. Дуже цікава художня галерея PapierwsGras, що представляє комікси і книжкову графіку.

Башта острова — Tour de L’Ile — побудована єпископами і, як вважається кріпосній башті, стала потім в'язницею.Дошка з цитатою з “Записок про гальську війну” Юлія Цезаря укріплена на їїстіні за пам'ятником страченому тут в 1519 р. “женевському патріотові”(визначення всіх путівників) Філіберту Бертілье.

На правий берег можна перейти помосту Машини (Pont de la Machine) мимо будівлі першої женевськоїгідроелектростанції. На самому початку Рони знаходиться старий острів-бастіон,де встановили пам'ятник ще одному знаменитому женевцю — Жан-жаку Руссо.

На правом бережу поряд з готелем BeauRivage чудовий мавзолей герцога Карла Брауншвейгського (Monument Brunswick).Герцог заповідав місту величезний стан про розміри якого можна судити повідсотках, на які збудований міський театр. У виконання його заповіту і звелина набережній цю неймовірно забавну споруду з кінною статуєю.

У Міжнародний центр ООН на правомбережу озера можна відправитися на тролейбусі, а можна дійти по ланцюжку парківчерез Ботанічний сад.

У Міжнародному кварталі вартовідвідати музей Аріана, відомий своєю колекцією фарфору і кераміки. На площуНацій виходить палац Націй (Palais des Nations), побудований в 1929-1936 рр.для Ліги Націй. У серпні 1946-го у володіння будівлею вступила ООН. Палацвеличезний і чи не перевершує своїм масштабом урядові будівлі світових столиць.Сюди варто прийти, щоб побачити зал Асамблей, його знамените фойє — залВтрачених кроків, і розкішний парк, в якому живе вже не перше поколінняпавичів, колись дарованих Лізі Націй.

Музей мистецтва і історії (Museed’Art et d’Histoire) — класичний музей для школи витончених мистецтв.

Музей Рат (Musee Rath) належить Музеюмистецтва і історії. Тут влаштовують тимчасові виставки, часто дуже великі іцікаві.

Пті-пале — Музей сучасного мистецтва(Petit Palais — Musee d’Art Moderne). Хороший невеликий музей, близько 300робіт, зокрема зборів імпресіоністів і постімпрессіоністів.

Відмінні збори друкарської графіки — в Кабінеті естампів (Cabinet des Estampes).

Місцева визначна пам'ятка — Музейгодинника (Musee de l’Horlogerie et de l’Emaillerie).

Декілька музеїв цікаві для дітей:Музей етнографії (Musee d’Etnographie), Музей годинника (Musee de l’Horlogerie)і Музей старовинних музичних інструментів (Musee d’Instrument Anciens deMusique). Музей природної історії (Museum d’Histoire Naturelle) — місцеекскурсій навколишніх шкіл.

Дуже хороші оранжереї в Ботанічномусаду. Скільки завгодно парків, зокрема парк у Палацу Націй з його потомственимипавичами. У Plainpalais часто коштує цирк шапіто.

А влітку можна відправитися доЛозанни на колісному пароплаві. Подорожі по озеру починаються на найближчихнабережних міста, у тому числі і на Quai du Mont Blanc. Місцева пароплавнакомпанія CGN пропонує і дальні екскурсії навколо всього озера з висадкою нафранцузьку територію і об'їзд найближчих озерних резиденцій.

Екскурсії після Роне на корабліпочинаються 24 березня і завершуються 5 листопада. Екскурсії відправляються відPont Sous Terre і продовжуються 2,5 години.

Женева — місто, що лестить багатійлюдині. Тут є повна можливість купити тут речі по цінах, що неабиякпідігрівають пошану до себе. Кращі магазини сконцентровані в центрі міста, ацентр загалом, невеликий.

Більше всього магазинів на лівомуберезі. Якщо від площі Bel Air піднятися мимо фонтану по Grand’Rue, можназнайти непоганий музичний магазин. До речі, вся вулиця оточена антикварнимилавками і художніми галереями. Але якщо скрутити по напряму трамвайних колій наліво,ви опинитеся в дуже насиченому торговому кварталі, буквально пронизаномупасажами. На вулиці Конфедерації, Rue du Rive і паралельною їй Rue du Rone визнайдете бутики всіх прославлених європейських марок, книжкові магазини іелектроніку (якій, втім, в центрі з кожним роком ставати все менше). Набірповний — від вельми дорогих магазинів до універмагів міжнародної мережіC&A.

Швейцарські супермаркети фірм Coop іMigro, які ви зустрінете всюди в місті, утримують економічні ціни. Середвеликих магазинів особливої уваги заслуговують Placette на правом бережу Рони іGrand Passage на лівому.

Книжкові магазини невеликі і відноснонебагаті. Будь-яку книгу миру ви можете в них замовити по каталогах, але тількиякщо ви маєте в своєму розпорядженні час і мають намір провести в Женеві хоч битиждень. Загляньте в магазин книг по мистецтву, що знаходиться на островіпосеред Рони поряд з галереєю Papiers Gras і рестораном Aux Halles de l’Ile.

До “місцевих” покупок відносятьсяювелірні вироби, годинник і шоколад. Всі крупні ювелірні фірми миру мають вЖеневі свої представництва. До речі, Швейцарія — одна з небагатьох країн, щодозволяють вивозити золото в злитках. Якщо справжнє золото вам не потрібне — купите шоколад у вигляді злитка, загорнутий в золотий папір, — один знайпоширеніших швейцарських сувенірів.

Оскільки швейцарський годинник кращекупувати в Швейцарії, можна заглянути в лавки Cartier, Bucherer, Piaget, які нераз зустрінуться в місті. Майже всюди продається відносно недорогий колекційнийгодинник фірми Swatch, мода на яких в останнє десятиліття постійно росте. Цекласичний швейцарський сувенір, не гірше за армійський швейцарський ніж абошвейцарський шоколад.

Продавці значно ввічливіші, ніж,наприклад, в Парижі, в багатьох магазинах можна розплатитися будь-якою“пристойною” валютою по банківському курсу. Це не означає, що іноземні грошітут вважають за краще. Традиції швейцарського франка традиційно сильні і незалежать від такого чинника, як промислове виробництво.

Якщо клієнт побажає відправитися вприватну поїздку, то буде потрібно завірене запрошення (факсів тепер неприймають). Із запрошенням, паспортом і фотографіями ви прийдете в посольствоШвейцарії на вулиці Стопані і, якщо черга буде не дуже велика, протягом двохднів отримаєте візу, в якій буде вказаний останній можливий термін в'їзду докраїни, часу перебування і кількості в'їздів: один, два, багато разів. До речі,посольство Швейцарії вигідно відрізняється від багатьох московських посольств.Черги тут відносно невеликі, співробітники ввічливі, і термін отримання візивідносно невеликий.

Подорож на автобусі має своїпереваги, але воно віднімає дуже багато час.

Якщо ж клієнт відправляється з Київаабо зібрався в зворотний шлях, переважно всього літак. Поїзд дешевший, аледовше і неприємніше. Прямі рейси до Женеви має Аерофлот і Swissair. Крім того,є рейси Swissair через Цюріх і через Відень.

ТУ-154 “Аерофлоту” відправляється доЖеневи по суботах рейсом SU271 в 10:15 і прилітає в 11:50 за місцевим часом.Swissair використовує McDonnel-Douglas MD-81, який рейсом SR489 відправляєтьсяв 15:30, а прибуває в 17:20. Час прибуття аэрофлотовского літака набагатозручніший — у вашому розпорядженні цілий день для прискіпливого вибору готелю івільний вечір.

Аеропорт Geneve-Cointrin дужеблизький від міста. Автобус привезе туристів в самий центр Женеви.

Деякі готелі Женеви:

Beau Rivage (*****) 13, Quai du MontBlanc

Одномісний номер — CHF364-414;двомісний — CHF508-708.

De la Paix (*****) 11, Quai duMont Blanc.

Одномісний номер — CHF240-360,двомісний, — CHF380-550.

Le Richemond (*****), Jardin Brunswisk.

Одномісний номер — CHF359, двомісний,- CHF608-708.

Angleterre (****) 17, Quai du MontBlanc.

Одномісний номер — CHF210-325,двомісний, — CHF335-465.

У старому місті можна порекомендуватичудові готелі на середньовічних вулицях:

Les Armures (*****): 1, PuitsSaint-Pierre.

Одномісний номер — CHF270-380,двомісний, — CHF360-460.

Chandelier (***/****): 23, Grande Rue.

Одномісний номер — CHF80-160,двомісний, — CHF120-190.

Крім того, існують всі готеліміжнародних мереж: Penta, Manotel, Movenpick, Hilton і так далі

Жити в Швейцарії з простроченою візоюне рекомендується. Якщо ви попадетеся, наступного разу можлива відмова у візі.Якщо термін завершився, а ви хочете затриматися в Женеві, треба звернутися вслужбу Контролю за населенням (Controle de l’Habitant). Цю процедуру проходятьвсі без виключення іноземці, що приїжджають до Швейцарії в гості або на роботу.Для туристів процедура відносно проста: ви приходите в службу Контролю, пишетезаяву з проханням про продовження візи, представляетте свої аргументи іпоручительство особи, якою ви запрошені. Іноді таке поручительство не потрібне,але у вас попросять доказів, що ви маєте в своєму розпорядженні достатню сумугрошей для перебування в Швейцарії — приблизно CHF120 в добу. Якщо вашіаргументи переконують інспектора, ви здаєте паспорт, платите невелике мито іприблизно протягом доби отримуєте дозвіл.

 

Розрахунок вартості ісобівартості туру

Назва статті

Вартість за добу

Кількість (од., діб)

Загальна вартість (грн)

1.

Вартість проживання (за умовами проживання)

— одномісний номер 1 категорії

250

5

1250

2.

Вартість харчування

 

 

 

 

Сніданок

50

5

250

 

Обід

70

5

350

 

Вечеря

50

5

250

3.

Вартість проїзду

130

5

650

4.

Програма лікування

90

5

450

5.

Страхування

35

5

175

6.

Додаткові послуги

70

5

350

Загальна вартість туру

3720

 


ВИСНОВОК

В результаті виконаної роботи з'ясованопоняття автобусного туру, етапи його формування і реалізації. Отже, туром єкомплекс послуг, що об'єднані на базі головної мети подорожі і надаються напевний термін, по певному маршруту із заздалегідь встановленою програмою.

Розглянуті питання особливостіорганізації автобусних маршрутів і роль керівника тур групи як елементуобслуговування туристів в поїздці. Отже, при організації автобусних поїздок турфірма надає послуги транспортного забезпечення, програмні послуги, послуги харчуванняі розміщення (при тривалих поїздках) і послуги супроводу.

Для тривалих подорожейвикористовуються високо комфортабельні автобуси з м'якою підвіскою,регульованими кріслами, низьким рівнем шуму і вібрацій і так далі При цьомупередбачаються такі атрибути життєзабезпечення, як туалет, бар, холодильник.

При організації перевезеньавтотранспортом слід також вирішувати наступні питання:

· технічноїдопомоги, ремонту і технічного обслуговування як по шляху проходження, так і вкінцевому пункті за кордоном

· стоянки,організації заправки, відпочинку, харчування, медичного обслуговування

· організаціїзв'язку на трасі маршруту.

Основними завданнями керівника є –виконання програми туру і представлення інтересів туристської компанії передлицем постачальників послуг. Дуже важливо, щоб людина, що є керівником,володіла необхідними навиками і знаннями і мала документ, підтверджуючий ці знання.У обов'язки керівника входить оформлення митних формальностей, вирішенняпроблем членів групи, спірних ситуацій, обслуговування туристів під час поїздкиі так далі

В 3 розділі розроблено автобусні туритуру до Швейцарії і: Вена-Париж-Іспанія-Ніцца-Монако-Мілан-Венеція, і автобусний тур Маршрут з екскурсіями для іноземнихтуристів «Шевченківськими місцями України».


СПИСОКВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.  Закон України «Проавтомобільний транспорт»

2. Автобусныйвояж: достоинства и недостатки/ Турбизнес № 6, 2007

3. БалабановИ.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. Уч. Пособие М: ФиС, 2003

4.  БибиковаК. Автобусный туризм – явление „устаревающее”?! /www.аllmedia.ru от 30.10.2006

5.  БриггсС. Маркетинг в туризме, М., Финансы и статистика 2005– 358 с.

6.  ГаранинН.И. Менеджмент безопасности в туризме и гостеприимстве. Учебник. М: Советскийспорт. 2005.

7.  ГоловлеваЕ.Л. Основы рекламы, Р-н-Д, Феникс, 2004

8.  Дуэль А.Мир на колесах www.newizv.ru/piligrim/news/2005-05-17/24360/

9.  ДоронинАлексей У туроператоров Европы настрой оптимистичный Туризм №8, 2006

10. ИльинаЕ.Н. Менеджмент транспортных услуг. Учебное пособие. РМАТ, 2004

11.  МожаевН.Г., Богинская Е.В. Туризм. Учебник М: Гардарики, 2007 ,272 стр.

12.  На рынкеавтобусных туров произошло перераспределение спроса / Эксперт, 24.10.2006

13.  ПисаревскийЕ.Л. Правовая природа туроператорской деятельности // Туризм: право иэкономика. — 2004. — № 2. — С. 5-13.

14. СтепановМ. Что мешает развитию автобусного туризма? / Турбизнес № 7, 2006

15.  Туризмкак вид деятельности, под ред. Квартального В.А., Зорина И.В. М: ФиС, 2005

16. Туризм игостиничное хозяйство. Учебник. Под ред. Проф. Чудновского А.д. М: ЭКМОС, 2000.

17.  эллсУ.., Бернет Д., Мориарти С. Реклама принципы и практика., Питер, 2001

18. ЧижковА.Б. Подмосковные усадьбы сегодня. М., Вече, 2005

19.  ЧудновскийА.Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве. М: Кнорус. 2007

20.  Чтомешает развитию автобусного туризма. // www.ratanews.ru/news/news_1062004_5.stm

21. . ФергНиколя. Австрия. Путеводитель с мини-разговорником. М: ЭКСПО, 2006

22. www.ukrstat.gov.ua

23. tour.com.ua